Uw inloggegevens staan op het aanslagbiljet
Let op: vul het BSN aan met voorloopnullen tot 9 cijfers
Vul uw geboortedatum zo in: dd-mm-jjjj, bijvoorbeeld 20-08-1972
Vul alleen het aanslagbiljetnummer in zonder letters